Omgevingsanalyse

Inzicht in omgeving verhoogt uw rendement!


Bij de gunning van een project en de uitvoering van werkzaamheden spelen omgevingsfactoren een grote rol. Het is van belang goed in beeld te krijgen wat de krachten en kwetsbaarheden van een bepaalde locatie zijn. Welke voorzieningen zijn er bijvoorbeeld in de buurt? En uit wat voor type gebouwen bestaat de omgeving? Daarnaast geeft een analyse van de bewoners en bezoekers van een bepaald gebied inzicht in de impact van een project. Voldoet de potentiële participatiegraad aan de gestelde eisen?

 

Perfect Place maakt nauwkeurige omgevingsanalyses die voorzien in overzichtelijk gevisualiseerde data van diverse geografische en demografische factoren. De juiste data op het juiste moment verhoogt de kwaliteit van de aanbestedingen, voorkomt onnodige risico's in een vroeg stadium en is essentieel voor een grotere slagingskans. Bovendien kunnen prijsstellingen specifieker gemaakt worden!

 

Perfect Place kan onder meer informatie ter beschikking stellen over (de aanwezigheid van):

 • Scholen
 • Kinderdagverblijven
 • Ambulanceposten
 • Gewassen in de buurt
 • Verkeersongelukken
 • Type gebouwen
 • Gebruikers
 • Bestemmingen
 • Monumenten
 • Verpleeghuizen
 • Bestemmingsaanvragen
 • Stakeholders

 

Er is echter veel meer data ter beschikking. Met het platform van Perfect Place heeft u al deze data direct voor handen, gevisualiseerd op kaart! Neem hiervoor contact op.

 

Met de data en analyses van Perfect Place:

 

 • Verbeteren wij direct de informatievoorziening binnen uw organisatie
 • Verlagen wij de risico's van projecten
 • Verhogen wij de kans van slagen bij een aanbestedingsproject