Data-oplossingen

Data vormt de basis voor de oplossingen van Perfect Place. De data die wij aanbieden is afkomstig uit open source bronnen en datapartners. Daarnaast ontwikkelen wij data in eigen beheer door toepassing van vooruitstrevende technieken als scraping, machine learning en AI. Perfect Place gebruikt landelijk dekkende data. Deze data heeft betrekking op vastgoed, bebouwde omgeving, socio-demografie en leefstijl, points of interest, leefbaarheid, mobiliteit & bereikbaarheid, milieu & geluid en bezoekersstromen. Met al onze data geven we bedrijven inzichtelijke oplossingen voor problemen en vraagstukken.

Data-platform

Wilt u op ieder gewenst moment toegang tot relevante data, dashboards en analyse-tools om de aantrekkelijkheid van een vastgoedlocatie te bepalen? Met een licentie op de webapplicatie van Perfect Place kunt u elk moment zelf locaties analyseren. De prijs van de licentie bepaalt u zelf aan de hand van de geografische gebieden en datasets die voor u interessant zijn.

Acquisitie-tool

Op zoek naar aantrekkelijke locaties voor herontwikkeling of transformatie? Met de Acquisitie-tool kunt u vastgoedobjecten en/of percelen zoeken en selecteren op basis van voor u belangrijke criteria: geografisch gebied, objectkenmerken, perceelkenmerken, bouwpotentieel (m2/m3), en kenmerken van de eigenaar en/of gebruiker. Dit bespaart u enorm veel tijd en geeft u direct focus in uw acquisitie.

Bezoekerstellingen & passantenstromen

Wie bezoekt uw locatie? Waar komen uw klanten vandaan? En hoe frequent komen deze klanten langs? Bedrijven hebben vaak geen gedetailleerde gegevens over de bezoekersprofielen en aantallen van een specifieke vestiging. Perfect Place kan deze gegevens leveren voor de Nederlandse markt. Door de mobiele data van honderden apps om te zetten in geaggregeerde en anonieme real-time informatie, kunnen wij uw bedrijf inzicht geven in het gedrag van uw consument. Alles AVG-proof.

Socio-demografie & leefstijl

Hoe is mijn doelgroep vertegenwoordigd in een bepaald woongebied? Wat is hun leeftijd? Wat is het inkomen? Welke interesses hebben zij? Perfect Place biedt deze informatie op huishouden- en postcodeniveau. Wij geven inzicht in de kenmerken, interesses en (koop)gedragingen van alle ruim 7.7 miljoen huishoudens die Nederland op dit moment telt. Onze segmentatie is ontworpen om alle huishoudens in Nederland te identificeren en te classificeren. De huishoudens zijn gesegmenteerd in 59 subsegmenten, die zijn samengevoegd in 11 segmenten. De huishoudens data wordt ook gebruikt voor andere oplossingen van Perfect Place, zoals inzichten in bezoekersprofielen en analyses van verzorgingsgebieden.

Zorg & welzijn-module

Voor bedrijven binnen de sector zorg & welzijn is een specifieke data-module ontwikkeld. Relevante data, visualisaties en analyses worden in 9 aparte modules gebundeld en beschikbaar gesteld: zorgvraag & prognose, zorgaanbod & locaties seniorenwoningen, Points of Interest, bebouwde omgeving, gezondheidsmonitor ouderen, socio-demografie & leefstijl, financiële situatie zorgorganisaties, arbeidsmarkt, verkiezingsuitslagen. Interactieve kaarten en dashboards maken het gebruik van specifieke selecties mogelijk. Handig voor beleidsmakers, vastgoedmanagers, acquisiteurs en beleggers. Alle informatie is beschikbaar op gemeentelijk, plaatselijk, wijk- en buurtniveau.

Verzorgingsgebied- & reistijdanalyse

Hoeveel huishoudens in mijn doelgroep wonen er binnen 15 minuten rijden van mijn locatie? Wat is hun omzetpotentie? Kannibaliseert de ene locatie de andere? Door het koppelen van reistijd-analyses met onderliggende consumentendata kan de potentie van een specifieke locatie worden geanalyseerd. Verschillende locaties kunnen ook met elkaar worden vergeleken.

Omgevingsanalyse

Bij de gunning van een project en de uitvoering van werkzaamheden spelen omgevingsfactoren een grote rol. Wat zijn de krachten en kwetsbaarheden van een bepaalde locatie? Perfect Place brengt nauwkeurig alle relevante informatie over de omgeving van elk gebied in Nederland in kaart. De juiste data op het juiste moment verhoogt de kwaliteit van de aanbestedingen, voorkomt onnodige risico's in een vroeg stadium en is essentieel voor een grotere slagingskans van een project!

Hotspot-analyse

Wilt u weten waar de ‘witte vlekken’ zitten voor een verdere uitrol van uw succesvolle concept? Op basis van de succescriteria van een locatie kan voor ieder geografisch gebied - provincie, gemeente, plaats - bekeken worden of meer plekken aan deze specifieke karakteristieken voldoen. Het kan gaan om de aanwezigheid van specifieke doelgroepen, omgevingskenmerken, de aanwezigheid van voorzieningen, etc. Kortom waar zitten de potentiële hotspots voor uw concept?

Data API

Wilt u eigen producten en services ontwikkelen? Maar u heeft niet alle relevante data? Perfect Place heeft tientallen datasets beschikbaar. Afhankelijk van het type gebruik zijn deze datasets te verkrijgen voor eigen gebruik. Data is leverbaar in verschillende formats. 

Maatwerk-analyse

Soms is voor een vraagstuk geen standaard oplossing voorhanden. Met onze data, kennis van bronnen, technieken voor dataverzameling en het krachtige GIS-platform dat complexe analyses mogelijk maakt, kunnen wij helpen bij het beantwoorden van uw locatievraagstukken die aansluiten bij uw ambities.