Klanten

Sectoren

Woningcorporaties

Perfect Place heeft veel inzicht in wijken en de leefbaarheid ervan. Hierdoor kunnen wij ondersteunen bij portefeuillestrategie en bijvoorbeeld op basis van eigen data en externe data komen tot locatiewaarderingen.

Ingenieursbureaus & bouw

Infrastructurele projecten hebben vaak een grote impact op de omgeving. Ter voorbereiding van een aanbesteding of project kan Perfect Place een goede impact-analyse maken. Wie zijn de stakeholders? Welke gemeenten betreft dit allemaal? Welke voorzieningen en winkels zijn er in de buurt? Door een goede analyse wordt de kwaliteit van een aanbesteding verhoogd en het risico verlaagd!

Ontwikkelaars

Voor ontwikkelaars is een integraal zicht op een locatie belangrijk. Het data-platform biedt direct toegang tot de belangrijkste onderdelen, zodat een analyse gemaakt kan worden. Denk hierbij aan bestemmingsplannen, percelen en buurtaanduidingen. Perfect Place bekijkt ook hoe wijken of gebieden zijn opgebouwd en welk type gebouwen er staan.

Zorgorganisaties

Voor zorgorganisaties wordt het steeds belangrijk om goede locatiebeslissingen te nemen. Welke diensten moeten waar geleverd worden? Hierbij zijn inzichten in de demografie erg belangrijk. Niet alleen waar de ouderen wonen, maar ook het type oudere is relevant. De bestedingsruimte bijvoorbeeld, en de leeftijdscategorie. Maar het is ook zeker van belang om af te wegen welke plekken van voldoende kwaliteit zijn om specifieke doelgroepen te huisvesten. Perfect Place heeft een unieke dataset met inzicht in alle zorglocaties.

Vastgoedinvesteerders & beleggers

Voor een vastgoedinvesteerder zijn omgevingsfactoren enorm van belang. Zijn er ambulanceposten in de buurt? Verzorgingshuizen? Kinderdagverblijven? Maar Perfect Place analyseert ook hoeveel verkeer er langs een bepaalde locatie komt.

Gemeenten

Perfect Place helpt gemeenten vaak door het leveren van demografische informatie over bewoners van een bepaalde wijk. Gemeenten kunnen daar hun beleid op aanpassen. Bij het realiseren van een nieuw project of voorziening kan via onze data inzichtelijk gemaakt worden welke plek in welke wijk daar het meest geschikt voor is.

Horeca & Retail

Door de mobiele data van honderden apps om te zetten in geaggregeerde en anonieme real-time informatie, kan Perfect Place inzicht geven in het gedrag van de consument. Deze gegevens kunnen supermarkten, horeca en winkelcentra helpen bij optimalisatie van portefeuillemanagement, benchmarking van concurrerende locaties en het benutten van advertentie-uitgaven.

Klantportfolio

Gemeente

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

De gemeente Sliedrecht wil een herijking van de woonvisie. Socio-demografische data zijn gecombineerd met omgevingsdata op buurt- en wijkniveau. Welke buurten zijn geschikt voor welke doelgroepen? De gemeente Sliedrecht is door onze analyse in staat een meer doelgroepgerichte woonvisie op te stellen. 


Ontwikkeling

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

Leisure

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

Infra

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

Zorg

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

Ontwikkeling

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

Corporatie

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

Particuliere zorg

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

Ontwikkeling & beheer

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

Bouw

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

Horeca

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

Onderwijs

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

Supermarkt

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.
Logo Maas Wijkontwikkeling

Maas Wijkontwikkeling

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

Makelaar

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

Gemeente

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

Particuliere zorg

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

Zorg

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

Ontwikkeling

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

Bedrijventerreinen

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.