arrow_drop_up arrow_drop_down
Perfect Place omgevingsanalyse

Platform voor 

omgevingsanalyse

Verhoogt rendement en verlaagt risico 

vastgoedinvesteringen

Snellere besluitvorming

Informatie wordt real time aangeboden. Direct inzicht in aantrekkelijkheid locatie. Dit verhoogt de efficiency en snelheid besluitvorming.

Hoger rendement

Verschillende analyses maken het mogelijk tot de beste investeringsbeslissingen te komen met het hoogste (maatschappelijke) rendement.

Verlaging investeringsrisico

Door de juiste inzichten en kwaliteit van informatie worden de risico’s van investeringsbeslissingen beperkt.

Proactief acquireren

Proactief op zoek naar de meest aantrekkelijke locatiesom.

Eigen data toevoegen

Mogelijkheid eigen vastgoed-portefeuille toe te voegen en te analyseren op aantrekkelijkheid voor verschillende doelgroepen.

Lagere kosten

Besparing tijd door directe beschikbaarheid relevante informatie en conclusies.

Kosten bovendien lager dan inkoop data bij afzonderlijke leveranciers of extern marktonderzoek.

Betere voorbereiding

Beter voorbereid gesprekken en onderhandelingen in door compleet en up-to-date beschikbaarheid omgevingsinformatie op adresniveau.

Vergelijken locaties

Verschillende locaties en gebieden kunnen overzichtelijk met elkaar worden vergeleken.

Bekend van